Waldemar Sokołowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku. W 2003 roku podjął podyplomowe studia prawnicze na Uniwersytecie Karola Rprechta w Heidelbergu, uzyskując w 2004 roku tytuł Magister Legum – LL.M. W 2010 roku złożył egzamin adwokacki, po którym został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu.

Od 2010 roku jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Bialic & Sokołowski s.c. w Opolu.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, jak również prawa zamówień publicznych. Włada językiem niemieckim.

loading...
Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole