W poprzedniej publikacji opisałem instytucję prawa cywilnego umowę darowizny, która zawarta pomiędzy osobami blisko spokrewnionymi korzysta z przywilejów podatkowych. Dziś czas na kolejny instrument prawny jakim jest umowa pożyczki.

Dla ułatwienia posłużmy się przykładem:

Pan Jan Kowalski zamierza wspomóc swoją córkę Agnieszkę przy rozwoju jej firmy poprzez udzielenie pożyczki. Może tego dokonać w formie pieniężnej tj. poprzez przekazanie córce określonej sumy pieniężnej np. 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) lub poprzez przekazanie rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku czyli 2 tony kostki brukowej.

Pamiętajmy, że Pan Jan chce aby córka Agnieszka od samego początku wiedziała, że na wszystko trzeba zapracować. Dlatego pożycza córce 2 tony kostki brukowej, a córka w terminie określonym umową musi zwrócić ojcu 2 tony takiej samej kostki brukowej. (Nie tej samej bo ta została już zużyta ale tej samej tj. tego samego rodzaju).

Jak do tego mają się podatki?

Podobnie jak przy umowie darowizny jeśli umowa pożyczki zawarta jest pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej tj. małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Przepisy prawa podatkowego wskazują, że w przypadku gdy Jan Kowalski pożyczy swojej córce kwotę 5.000,00 zł, co zostanie zawarte w umowie podpisanej przez obie strony, a dodatkowo przekazanie środków pieniężnych zostanie udokumentowane przelewem na rachunek bankowy córki Agnieszki (lub też rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym). Dodatkowym obowiązkiem Pani Agnieszki będzie złożenie w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności prawnej tj. zawarcia umowy pożyczki we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Po spełnieniu w/w warunków Pani Agnieszka nie będzie musiała uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak widać pożyczka może być atrakcyjnym instrumentem pomocy przy zachowaniu reguł gry rynkowej jak w przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

radca prawny Mariusz Bialic
tel. kom. 696 - 002 - 988
stan prawny na 25 maj 2014r

podstawa prawna: 
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 3 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 399) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 649)

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole